Làm Visa Trung Quốc

Giá từ: VND
Thời gian làm: 8 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Lưu ý: Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng
Giá từ: VND
Thời gian làm: 8 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Lưu ý: Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng
Giá từ: VND
Thời gian làm: Từ 2 - 6 ngày làm việc
Loại visa: 6 tháng nhiều lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Lưu ý: Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng
Giá từ: VND
Thời gian làm: Từ 2 - 6 ngày làm việc
Loại visa: 3 tháng 2 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Lưu ý: Quyết định cử đi công tác của cơ quan
Du Lịch Tân Việt Du Lịch Việt
9/10 129768 bài đánh giá